Top

Sponzoring a komercionalizácia

Úzko spolupracujeme so subjektmi, ktoré udeľujú práva pre rozvoj športu a jeho komerčnej hodnoty. Cieľ je priniesť skutočnú hodnotu obchodným partnerom a fanúšikom.

Vytváramé silné mediálne a marketingové platformy

Prinášame desiatky rokov skúseností s prípravou a propagáciou športu ako takého. Náš záujem je zabezpečiť dlhodobý úspech pre držiteľov práv v ktoromkoľvek športe. KKfootball vám prináša špičkové konzultácie, ktoré zaistia vyššie výnosy a rast celkovej popularity športu alebo vášho eventu.

  • Kompletné konzultácie, manažment a podpora od začiatku až po záver
  • Zazmluvnenie správnych sponzorov pre dosiahnutie obchodných cieľov
  • Maximalizácia hodnoty sponzorských balíčkov
  • Upravenie programov pre konkrétne odvetvia a kategórie brandov
  • Založenie platforiem pre priblíženie spojenia brandu s príslušným športom 
  • Vývoj programov pre dodanie exkluzívnych „vlastníckych“ príležitostí pre brandy
  • Maximálne prínosné konzultačné služieb
  • Riadenie licenčných, obchodných a retailových vzťahov
  • Pomoc pri riadení cenovej stratégie,  propagačných kampaní a predaja
  • Ochrana práv duševného vlastníctva a proti imitáciám
KKFootball